Nagroda Żuławskiego

Nagroda główna - Czarne Anny Kańtoch
Złote wyróżnienie - Widma Łukasza Orbitowskiego
Srebrne wyróżnienie - Niebo ze stali Roberta M. Wegnera

Komentarze