Dies irae

A jutro wszyscy gremialnie trzymamy za Limes kciuki.
Angażujemy też znajomych i nieznajomych, bo jutro będzie sądny dzień.

I to będzie Dzień Sądu Ostatecznego.

Komentarze