Zajdlowo

http://www.rp.pl/artykul/61991,509772-Tworczosc-Janusza-Zajdla.html

http://www.rp.pl/artykul/509793_Nowe_mapy_piekla.html?p=3

Komentarze